Informace o zájezdu

Formulář k informaci cestujících při zájezdech s cestovní kanceláří dle § 651a Občanského zákoníku

Prosím vezměte na vědomí, že se jedná o překlad německého textu, právně závazná je pouze německá verze obchodních podmínek!

U nabízené kombinace cestovních služeb se jedná o zájezd s cestovní kanceláří ve smyslu mezinárodní směrnice (EU) 2015/2302.

Můžete proto nárokovat všechna práva EU, platná pro zájezdy s cestovní kanceláří. Cestovní kancelář Best-BikeTours GmbH nese plnou odpovědnost za řádný průběh celé cesty.

Navíc cestovní kancelář Best-BikeTours GmbH poskytuje zákonem předepsané pojištění pro navrácení Vašich plateb a, v případě, že do ceny Vašeho zájezdu je zahrnut transport, k zajištění Vašeho návratu v případě platební neschopnosti.

Nejdůležitější práva podle směrnice (EU) 2015/2302

 • Cestující obdrží všechny podstatné informace o zájezdech s cestovní kanceláří před uzavřením cestovní smlouvy.
 • Nejméně jedna cestovní kancelář ručí za řádné poskytnutí všech služeb uvedených v cestovní smlouvě.
 • Cestující obdrží nouzové telefonní číslo nebo informace o možnosti kontaktu s organizátorem cesty nebo s cestovní kanceláří, se kterými je možné se v případě potřeby spojit.
 • Cestující mohou zájezd s cestovní kanceláří – v rámci přiměřené lhůty a případně i dodatečného poplatku - převést na jinou osobu.
 • Cena zájezdu smí být zvýšena pouze v případě, že určité náklady ( např. cena pohonných hmot ) stoupnou a když je toto výslovně uvedeno ve smlouvě, v každém případě ale nejpozději 20 dní před začátkem cesty. Pokud cena zájezdu stoupne o více než o 8%, může cestující odstoupit od smlouvy.  Jestliže si organizátor cesty vymíní právo na zvýšení ceny, má cestující právo na snížení ceny, když se odpovídající náklady sníží.
 • Cestující mohou bez poplatku odstoupit od smlouvy a budou jim uhrazeny všechny dosavadní platby, jestliže se podstatné části cesty , s výjimkou ceny, podstatně změní. Pokud odpovědný pořadatel zájezdu tento před nástupem cesty tuto zruší, mají cestující nárok na úhradu nákladů a ev. na odškodnění.
 • Cestující mohou za mimořádných okolností před nástupem cesty bez poplatku za zrušení od smlouvy odstoupit, když např. na místě určení existují závažné bezpečnostní problémy, které by pobyt tam s největší pravděpodobností podstatně ztížily.
 • Navíc mohou cestující kdykoliv před nástupem cesty od smlouvy odstoupit, pokud uhradí přiměřený poplatek za odstoupení.
 • Není-li možné po začátku zájezdu s cestovní kanceláří podstatné služby podle smlouvy realizovat, budou cestujícímu nabídnuty přiměřené náhradní služby bez dodatečného poplatku. Cestující může bez poplatku od smlouvy odstoupit. ( v SRN výpověď ), jestliže služby nejsou v souladu se smlouvou a důsledkem je jejich podstatné omezením, a pokud odpovědný pořadatel cesty zameškal poskytnutí nápravy.
 • Cestující má nárok na snížení ceny a/nebo odškodnění,  jestliže služby nebyly řádně poskytnuty.
 • Organizátor cesty poskytuje cestujícím pomoc, jestliže se ocitnou v nesnázích.
 • V případě platební neschopnosti organizátora cesty nebo – v některých členských zemích - zprostředkovatele cesty bude platba vrácena. Vstoupí li platební neschopnost organizátora cesty nebo zprostředkovatele v platnost po začátku cesty a je-li transport součástí cesty, bude zpáteční transport zabezpečen. Best-BikeTours GmbH má uzavřenou smlouvu proti platební neschopnosti s pojištovnou R + V Allgemeine Versicherung AG. Cestující mohou pojištovnu R + V Allgemeine Versicherung AG (Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, +49 611 533 5859, info@ruv.de) kontaktovat, jestliže Best-BikeTours odmítne na základě platební neschopnosti požadovanou platbu.

Webová stránka směrnice (EU) 2015/2302 převedené do národního práva ontaktoForm je k nalezení na: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2302.

V případě rozporů mezi různými verzemi tohoto informačního formuláře se původní text v němčině dokazuje.